ذںر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ Excel ذ² رچذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ°ر…

$15.67 $7.84

Title: ذںر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ Excel ذ² رچذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ°ر…

Author(s): ذ—ذµذ½رŒذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ’.ذگ.

Publisher: ذکذ·ذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ “ذ،ذ‍ذ›ذ‍ذ‌-ذںر€ذµرپرپ”

Year: 2009

ISBN: 5-98003-235-5

Language:English

Category: